Kontakt

Udziałowcy

L.p. Udziałowcy Liczba udziałów Wartość nominalna udziałów (PLN) Udział w %
1. Gmina Miejska Dzierżoniów
www.dzierzoniow.pl
356 555 360 46,05%
2. Gmina Bielawa
www.um.bielawa.pl
213 332 280 27,60%
3. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
www.frw.pl
74 115 440 9,57%
4. Gmina Dzierżoniów
www.ug.dzierzoniow.pl
74 115 440 9,57%
5. Gmina Piława Górna
www.pilawagorna.pl
36 56 160 4,66%
6. Gmina Łagiewniki
www.lagiewniki.pl
15 23 400

1,9%

7

Gmina Niemcza

www.um.niemcza.pl

5 7 800 0,65
Razem 773 udziały 1.205.880,00 100%

 

 

Zarząd Spółki

Rada Nadzorcza

  • Ryszard Brzeski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Walaszczyk-Borek– Członek
  • Marcin Solski – Członek