Kontakt

Jak zyskają Przedsiębiorcy?

Wdrożenie inicjatywy JEREMIE w regionie ma przede wszystkim na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – poprzez poprawę ich dostępności do kapitału – rozumianą jako zaoferowanie kompleksowego, elastycznego i skutecznego systemu inżynierii finansowej dla sektora MŚP.  Środki w ramach JEREMIE mają przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorstwa oraz zapewnić mu długofalowe korzyści. Produkty finansowe dopasowane do  bieżących potrzeb przedsiębiorcy, realnie zwiększą ich możliwości inwestycyjnych.

Korzyści dla Przedsiębiorcy:

1) zwiększenie dostępu MŚP do dobrych jakościowo i dostosowanych do potrzeb firmy, instrumentów finansowych,

2) możliwość korzystania z finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorców:

- nie posiadających historii kredytowej,                 

- we wczesnej fazie rozwoju,

- nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń własnych na realizację zaplanowanej  inwestycji,

3) możliwość uzyskania pomocy de minimis,

4) minimalny i preferencyjny koszt ustanowienia zabezpieczenia (0,2% kwoty poręczenia),

5) przyjazna i prosta procedura – czas oczekiwania na otrzymanie poręczenia wynosi max. do 7 dni

6) swobodne dysponowanie majątkiem, który może zostać przeznaczony na inne cele i przedsięwzięcia gospodarcze,

7) możliwość realizacji nowych projektów, finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.