Kontakt

Co to jest reporęczenie?

Reporęczenie jest to poręczenie Menedżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego na rzecz Pośrednika Finansowego (Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego) mające na celu zabezpieczenie spłaty zobowiązań Pośrednika wobec banku który udzielił MŚP kredytu lub pożyczki. Ten instrument finansowy istotnie zmniejsza ryzyko Pośrednika Finansowego ponoszone w wyniku poręczenia kredytu lub pożyczki, co przejawia się w nowych, korzystniejszych dla przedsiębiorców prowizjach pobieranych przez FPKPD  za udzielenie poręczenia.