Kontakt

Opłaty i prowizje

Za udzielone poręczenie w ramach realizacji inicjatywy JEREMIE pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 0,10 % kwoty poręczenia.